Wat is een (on)gezond team?


In zijn boek ‘De 5 frustraties van teamwork’ beschrijft Patrick Lencioni de vijf grote frustraties waarmee teamleden worstelen en die de samenwerking saboteren.

Uiteindelijk komt hij daarbij uit op de vijf aspecten waaraan een gezond team moet voldoen.

  1. Vertrouwen: Men voelt zich veilig en durft zich kwetsbaar op te stellen.
  2. Conflicten:  Men gaat openlijk de strijd aan over ideeën.
  3. Betrokkenheid: Men steunt besluiten en actieplannen.
  4. Verantwoordelijkheid : Men spreekt elkaar aan op het realiseren van overeengekomen activiteiten.
  5. Resultaten: Men concentreert zich op het bereiken van de teamdoelen en is niet uit op eigen belang.