Voorbeeldprogramma

Dagdeel 1

We kijken we naar de individuele teamleden en hun unieke persoonlijkheden met behulp van een vragenlijst en praktische casussen. Samen kijken we dan naar wat dit betekent voor het team.
Na afloop geven we de deelnemers opdrachten mee. Deze opdrachten kunnen eventueel ook worden uitgevoerd tijdens een teamwandeling, waarbij wij dan niet aanwezig hoeven te zijn.

Dagdeel 2

We praten met elkaar over de opdrachten van de vorige keer en wisselen uit wat iedereen heeft ontdekt over zichzelf of over de andere teamleden.
Daarna passen we de persoonlijkheidstheorie van het eerste dagdeel verder toe op een keuzeonderwerp dat belangrijk is voor het team, zoals het geven en ontvangen van feedback of bijvoorbeeld hoe je teambeslissingen kunt nemen of problemen kunt oplossen.