Teamcoaching in het buitenland

Teamcoaching in het buitenland begint met een hulpvraag vanuit de organisatie waartoe het (multiculturele) team behoort. Afhankelijk van de wensen van de organisatie kan teamcoaching er ongeveer als volgt uitzien.

Samen met de teamleden evalueren we eerst het team: in welke fase zit het? Wat heeft het team op dit moment nodig?

Zoals Bruce Tuckman in 1965 al zei, vrijwel alle teams gaan door dezelfde vier herkenbare fasen: Na forming komt storming en vervolgens, als het tenminste goed gaat, norming en performing.

Maar dat gaat niet vanzelf goed. En ook aan de laatste fase (adjourning) moet aandacht worden besteed. Teamcoaching kan hierbij helpen.

Vervolgens kijken we naar de individuele teamleden en hun unieke persoonlijkheden met behulp van diverse instrumenten. We kunnen dit doen aan de hand van vragenlijsten maar ook door interactieve oefeningen en praktische casussen.

Dit alles passen we dan toe op de onderlinge communicatie, op het nemen van teambeslissingen, het omgaan met meningsverschillen en het omgaan met veranderingen en stress. Voor dit proces is tijd nodig. Vaak bezoeken we teams in het buitenland dan ook een volle week.

Zonodig kunnen we teams ook helpen bij het meer inzichtelijk maken van een bestaand strategisch plan en de daaruit voortvloeiende concrete taakomschrijvingen.