Persoonlijkheidstypen

Als je in een team werkt dan is het belangrijk om elkaar goed te leren kennen en te weten wat ieders sterke kanten en zwakke kanten zijn en wat voor iedereen de ideale plek in het team is.

Wij kunnen je helpen een beter zelfbeeld te krijgen en de verschillen tussen teamleden te gaan waarderen. Je ontdekt je natuurlijke kwaliteiten en je blinde vlekken en groeimogelijkheden. En we helpen je om met andere persoonlijkheidstypen samen te werken.

We gebruiken hiervoor de Myers-Briggs Type Indicator. De MBTI is een vragenlijst. De resultaten brengen belangrijke verschillen tussen normale, gezonde personen aan het licht. Verschillen die de oorzaak zijn van veel misverstanden en communicatiestoornissen.

Bekendheid met persoonlijkheidstypen kan de communicatie tussen teamleden verbeteren. Ook kan het helpen bij het geven en ontvangen van feedback, het nemen van teambeslissingen en het omgaan met veranderingen of stress.

“We hebben allemaal verschillende gaven zoals God ons die gegeven heeft.” (Paulus van Tarsus)