Doelgericht plannen

Een visie verbindt mensen en inspireert hen. Nu werken de meeste teams voor een organisatie en ze hebben wel een meerjarenplan in de één of andere vorm in de la liggen. Vaak speelt zo’n plan echter niet of nauwelijks een rol bij de dagelijkse keuzes die de teamleden maken in hun werk.

Wij kunnen teams helpen het bestaande plan in een andere vorm te gieten, waardoor het helderder en meer inzichtelijk wordt en het traject dat naar het doel leidt gevisualiseerd wordt. De teamleden zullen zich meer eigenaar van het plan voelen, nadat ze door dit proces heengegaan zijn.

Als de doelen eenmaal duidelijk zijn geeft dit helderheid naar elkaar over de te nemen stappen om de doelen te bereiken. Wij kunnen hierbij helpen bij het maken van concrete taakbeschrijvingen die het teamfunctioneren aanzienlijk kunnen verbeteren.

“Bij gebrek aan overleg mislukken plannen.” (Salomo)