Teamcoaching

Teamcoaching begint altijd met een hulpvraag vanuit de organisatie waartoe het team behoort. Het programma en de tijdsduur hangt af van de wensen van de organisatie of van het team zelf. Twee dagdelen is doorgaans het meest effectief.

We doen altijd eerst een teamevaluatie waarbij elk van de deelnemers zijn of haar team evalueert. Afhankelijk van wat hier uitkomt werken we dan samen met het team aan één van de minder sterke aspecten van het team.

We kijken bijvoorbeeld naar de persoonlijkskenmerken van de teamleden. Dit kan aan de hand van een vragenlijst, maar ook door interactieve oefeningen en/of praktische casussen.

Afhankelijk van wat het team nodig heeft passen we deze persoonlijkheidstheorie vervolgens toe op de onderlinge communicatie, op het geven en ontvangen van feedback, op het nemen van teambeslissingen, op het omgaan met meningsverschillen, enz.