Home


Een team is een groep mensen die samenwerken omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze op die manier hun doel beter kunnen bereiken.

Maar de realiteit is vaak heel anders…

Teamleden ergeren zich aan elkaar.

“Waarom horen we nou niet van Wim wat hij wil? Die jongen kan geen beslissingen nemen!”

“Je moet er bij Marjan altijd naar raden wat ze vindt. Die is zo gesloten!”

“Ik zeg maar niks meer tegen Gerard. Die reageert altijd zo scherp!”

De verschillen tussen mensen kunnen een team kapotmaken, terwijl ze juist zijn bedoeld om een team sterker te maken. Maar irritaties kunnen veranderen in begrip voor elkaar; en begrip kan overgaan in waardering voor elkaars unieke bijdrage aan het team.

Wij kunnen teams helpen om dat proces soepeler te laten verlopen door de teamleden inzicht te geven in hun verschillende persoonlijkheden.

 

Wat is een (on)gezond team?


In zijn boek ‘De 5 frustraties van teamwork’ beschrijft Patrick Lencioni de vijf grote frustraties waarmee teamleden worstelen en die de samenwerking saboteren.

Uiteindelijk komt hij daarbij uit op de vijf aspecten waaraan een gezond team moet voldoen.

  1. Vertrouwen: Men voelt zich veilig en durft zich kwetsbaar op te stellen.
  2. Conflicten:  Men gaat openlijk de strijd aan over ideeën.
  3. Betrokkenheid: Men steunt besluiten en actieplannen.
  4. Verantwoordelijkheid : Men spreekt elkaar aan op het realiseren van overeengekomen activiteiten.
  5. Resultaten: Men concentreert zich op het bereiken van de teamdoelen en is niet uit op eigen belang.

Teamcoaching

Teamcoaching begint altijd met een hulpvraag vanuit de organisatie waartoe het team behoort. Het programma en de tijdsduur hangt af van de wensen van de organisatie of van het team zelf. Twee dagdelen is doorgaans het meest effectief.

We doen altijd eerst een teamevaluatie waarbij elk van de deelnemers zijn of haar team evalueert. Afhankelijk van wat hier uitkomt werken we dan samen met het team aan één van de minder sterke aspecten van het team.

We kijken bijvoorbeeld naar de persoonlijkskenmerken van de teamleden. Dit kan aan de hand van een vragenlijst, maar ook door interactieve oefeningen en/of praktische casussen.

Afhankelijk van wat het team nodig heeft passen we deze persoonlijkheidstheorie vervolgens toe op de onderlinge communicatie, op het geven en ontvangen van feedback, op het nemen van teambeslissingen, op het omgaan met meningsverschillen, enz.

Reacties


“De sessies waren interactief en daardoor heel boeiend!”

“De beste workshop die ik in mijn 20 jaar in personeelswerk heb meegemaakt!”

“Sjaak en Jacqueline hebben veel inzicht in team problematiek en hun presentaties waren bijzonder interessant!”

“Ik heb enorm genoten van jullie sessies and heb daardoor zowel mijzelf als de anderen beter leren kennen.”

“Ik heb als personeelscoordinator meegedaan met een teamcoaching week van Sjaak en Jacqueline. Het was briljant!!! Het was precies op het juiste moment voor ons, als nieuw team. Zo leerden we elkaar meteen heel goed kennen en we kregen gereedschappen die ons zullen helpen om met de verschillen in persoonlijkheid om te gaan. Alle vier waren we enorm enthousiast over deze ervaring!”

“Ik heb geleerd dat ik te weinig aandacht aan mezelf geef, en dat ik niet altijd maar alleen op anderen gericht moet zijn.”

“Het TKI model voor conflicthantering helpt me om zowel mezelf als anderen beter te begrijpen en om op een gezondere manier met de anderen in ons team om te gaan.”

Over ons

Sjaak en Jacqueline van Kleef hebben al meer dan 20 jaar ervaring met het helpen van multiculturele teams en dit is nog steeds hun passie.

In 1983 werden zij door Wycliffe Nederland uitgezonden naar Papoea-Nieuw-Guinea. Daar werkten zij 17 jaar en werden ze opgeleid om multiculturele teams te begeleiden met behulp van de MBTI. Ook volgden ze in die tijd de opleiding tot loopbaanbegeleider.

In 2002 haalde Jacqueline haar M.A. in Social Science. Beide zijn ze MBTI gecertificeerde team coaches en zijn ze getraind in het gebruik van TKI.

Tegenwoordig wonen zij weer in Nederland en zijn ze, naast team coaching voor organisaties in Nederland, vooral actief met het coachen van teams en teamleiders in Europa en West-Azië.